tony@caffrey.no
47443396

Kunstig intelligens

Blockchain

Smartkontrakter

Strategi

Emerging technologies

Equinor, Shell, BP, Societe Generale og flere andre store oljeselskaper har inngått et samarbeid om å bruke blockchain for å handle med olje og gass. Verdens største shippingselskap Maersk har spart milliarder på å logge varetransport på blockchain. President Emanuel Macron i Frankrike vil bruke blockchainteknologi for å garantere for matvarers opphav. Vi står midt i en betydelig teknologisk revolusjon, og det virker som om folk flest ikke vet at dette pågår.

I tillegg til at blockchain revolusjonerer måten man gjennomfører transaksjoner på, kan man også bruke blockchainteknologien til å gjennomføre avtaler. Slike avtaler, kalt smartkontrakter, gir en absolutt garanti mot ensidig mislighold; altså, hvis den ene parten gjør det han har lovet, så blir den andre partens forpliktelser automatisk oppfylt.

Samtidig er det gjort store fremskritt innen maskinlæring, som er en enkel form for kunstig intelligens. På grunn av den enorme datakapasitetsøkningen teknologien har gitt, og den store graden av digitalisering av informasjon, kan analyseverktøy i dag sammenstille opplysninger på en kvalitativt bedre måte enn mennesker klarer, og det på brøkdelen av tiden. Eksempelvis konkurrerte en «advokatrobot» i 2018 med 20 forretningsadvokater om å finne flest feil i et utvalg kontrakter; advokatene brukte i snitt 92 minutter, roboten 26 sekunder – og roboten gjorde kvalitativt bedre vurderinger enn det advokatene klarte.

Disse fremvoksende teknologiene vil over de neste årene endre samfunnet vårt betraktelig. Man vil ikke lenger bruke banker, børser, rådgivere, offentlige registre eller rettsapparatet for å sikre sine interesser, men gå til mer eller mindre automatiserte dataløsninger.

På dette nettstedet vil jeg skrive om disse tingene og dele interessante artikler.