• Ukategorisert

    Kunstig intelligens: Virkelighet kontra myte

    Kunstig intelligens (AI) er et forvirrende begrep. Vår oppfatning av AI spenner mytologi, vitenskap, moderne film, teologi og psykologi. I denne artikkelen tar jeg for meg noen av tilnærmingene til AI, hva virkelighetens AI faktisk er, og hvorfor avviket mellom tilnærming og virkelighet skaper en dissonans som gjør det unødvendig komplisert å forstå fenomenet. Endelig tar jeg for meg vitenskaplige definisjoner på AI, og snevrer det inn slik at vi vet at vi snakker om samme sak. I tusenvis av år har mennesker trodd at gudene kan gi liv til død materie. Vi kjenner alle historien om hvordan det første mennesket Adam ble skapt ved at Gud formet leire i…