Våren 2020 innga jeg en masteroppgave til graden Master of Business Administration ved Handelshøgskolen i Bodø / Nord Universitet. Masteroppgaven tar for seg hvilken betydning maskinlæring (og automatisering) har og vil ha for advokatbransjen i Norge, og hvilke virksomhetsstrategiske utfordringer dette byr bransjen. Konklusjonen er at bransjen kan ligge åpen for en viss disrupsjon, men at en endring av prissettingsmodellen i bransjen kan motvirke noen av utfordringene.

Hvis du ønsker å lese oppgaven kan du laste den ned her: Masteroppgave om advokatbransjen og Ai