Presentasjon

Jeg heter Anthony Christopher Caffrey og er 44 år gammel. Jeg er gift med psykolog Kristin, og vi har ett barn sammen.

Jeg er utdannet Cand. Jur. og Master of Business Administration, og er autorisert som advokatfullmektig for advokatene Olav Lægreid, Gro Sandvold og Jan A. Onsager i Advokatfirmaet Advisio. Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening.

Erfaringen min går langs fire linjer:  velferdsrett, skatt/virksomhet, politikk/samfunn og teknologi. 

Velferdsrett
De siste fem årene har jeg vært fagleder i en såkalt spesialisert forvaltningsenhet i NAV, og før det jobbet jeg som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skatt, avgift og virksomhet
Jeg har tidligere jobbet med skatte-, MVA og regnskapsrådgivning i Revisorforeningen, Regnskap Norge og Gründerforeningen, og som saksbehandler i Skatteetaten / Skattefogden. Jeg skrev spesialoppgave på jussen om verdsettelse etter arveavgiftsloven.

Politikk og samfunn
Jeg har tidligere vært generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom, og rådgiverfor stortingsrepresentant Jørund H Rytman.

Jeg er engasjert i veldedig arbeid gjennom Better Living Initiatives i Uganda, har vært styremedlem/testansvarlig i Mensa Oslo, og har vært plasstillitsvalgt i Juristforbundet både i Skatteetaten og NAV.

Teknologi
Jeg har stor interesse for teknologi, og skrev masteroppgave om kunstig intelligens i advokatbransjen.