Presentasjon

Jeg heter Anthony Christopher Caffrey, er født i 1976, gift med psykolog Kristin og vi har ett barn.

Jeg er utdannet jurist (cand.jur.) fra Universitetet i Oslo, og Master of Business Administration fra Nord Universitet.

Bakgrunnen min går langs fire linjer; politikk, skatt/virksomhet, trygd og teknologi.

Trygdeerfaring
De siste fem årene har jeg vært fagleder i en såkalt spesialisert forvaltningsenhet i NAV, og før det jobbet jeg som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skatt/næring
Jeg har tidligere jobbet med skatte-, MVA og regnskapsrådgivning i Revisorforeningen, Regnskap Norge og Gründerforeningen, og som saksbehandler i Skatteetaten / Skattefogden. Jeg skrev spesialoppgave på jussen om verdsettelse etter arveavgiftsloven.

Politikk/samfunn
Jeg har tidligere vært rådgiver for stortingsrepresentant Jørund H Rytman, og generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom.

Jeg er engasjert i veldedig arbeid og mikrolån gjennom Better Living Initiatives i Uganda, har vært styremedlem i Mensa Oslo, og har vært plasstillitsvalgt i Juristforbundet både i Skatteetaten og NAV.

Teknologi
Jeg har stor interesse for datateknologi, skrev masteroppgave til MBA’en om kunstig intelligens (maskinlæring og automatisering), og er i forlengelsen av det godt kjent med blokkjedeteknologi. Jeg finansierte jusstudiene ved å levere webløsninger til eiendomsmeglere og advokater.