Jeg heter Anthony Christopher Caffrey og er en norsk-britisk jurist med interesse for teknologi. Jeg er utdannet Cand. Jur. og Master of Business Administration, og jobber som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Legalis

Jeg har skrevet masteroppgave (MBA) om hvordan advokatbransjen påvirkes av den teknologiske revolusjonen. Vi står i dag ved et veiskille, hvor massive fremskritt innen IKT endrer måten nær alle yrker blir øvd. Digitalisering, automatisering/robotisering/APR og, til en viss grad, kunstig intelligens har allerede fått betydning for advokatbransjen. 

Det viktigste funnet mitt er at advokaten ikke blir erstattet. Derimot har allerede mange av advokatoppgaver, særlig knyttet til kontakt med klienter, motparter og forvaltningen, administrasjon av oppdrag, rettskildesøk, etterutdanning og visse svært tidkrevende oppgaver knyttet til dokumentgjennomgang, blitt erstattet eller forenklet gjennom digitale løsninger, automatiske prosesser og, til en helt marginal grad, kunstig intelligens.

Dette får en viss betydning for advokatbransjen. Jeg tror at morgendagens advokatfirmaer må drive på en annen måte enn i dag for å overleve, og jeg tror at advokatjobben blir mer menneskeorientert, at oppgaver løses raskere, og at man må bruke flere krefter på juss. Det kan også hende at ny måte å jobbe på og å ta betalt på vil gjøre, at mennesker som i dag ikke har råd til advokathjelp får råd til det i morgen.

Morgendagen blir veldig spennende for advokatbransjen, og den som er på ballen nå i dag kommer til å overleve. Den som ikke henger med vil forsvinne i løpet av det neste tiåret.