AI-revolusjonen

I 2018 holdt jeg på å etterutdanne meg med en Master of Business Administration og nærmet meg masteroppgaven. Jeg hadde tanker om å skrive om hvorfor enkelte ledere lykkes med å lede faglige prosesser, mens andre ledere graver seg ned i sykefraværsoppfølging, medbestemmelsesapparatet og produksjonsstyring. Jeg var i gang med å definere kriterier for god …